© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg
poppetjes.jpg

Intervisie voor managementondersteuners

Intervisie is een krachtige manier van deskundigheidsbevordering, waarbij managementondersteuners een beroep doen op elkaar om mee te denken over persoon- en functie gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Intervisie is een gestructureerd en regelmatig terugkerende overleg van een groep collega's.
Het doel van intervisie is stappen zetten in professionaliseren door zicht te krijgen op de eigen rol, het eigen gedrag en de eigen stijl van werken, maar ook door het verkrijgen van inzicht in de opvattingen en overtuigingen die in het werk, vaak onbewust, een rol spelen. Dat is mogelijk doordat de deelnemers aan intervisie elkaar helpen bij door te voeren verbeteringen, door feedback te geven en te ontvangen en door te experimenteren met nieuw gedrag.
Goede intervisie is gebaseerd op een aantal beproefde intervisie methodieken en is beslist niet vrijblijvend. Voor een effectieve intervisie is het nodig dat de leidinggevende niet meedoet ofwel meedoet onder de voorwaarde dat zij daar niet is in haar hoedanigheid als leidinggevende, maar als gelijkwaardig teamlid. Juist omdat goede intervisie niet vrijblijvend is, kan De Secretaressecoach ondersteuning bieden om een goede intervisie op te zetten binnen een bedrijf. Doelstelling van deze ondersteuning is om de teamleden te leren hoe het beste resultaat met een intervisie bijeenkomst te behalen is zodat zij dit uiteindelijk zelf kunnen vorm geven. De ondersteuning wordt door ons in drie bijeenkomsten vorm gegeven en wel als volgt:


Eerste bijeenkomst

kaarten en kopjes.jpg

De intervisie begeleider van De Secretaressecoach geeft inzicht in de theorie en de werking van een goede intervisie. Hierbij wordt met de deelnemers gesproken over hun dagelijkse praktijk en de zaken waar zij tegen aan lopen om te bepalen welke onderwerpen bij uitstek geschikt zijn voor intervisie. Vervolgens wordt 1 casus uitgekozen om mee aan het werk te gaan en de intervisie begeleider zal, op basis van een van de meest gebruikte intervisie modellen, het proces begeleiden. Na het behandelen van de casus wordt aan de hand van de theorie terug gekeken op het proces en worden er de nodige aandachtspunten voor het team uitgehaald.


Tweede bijeenkomst

Ongeveer 3 weken na de eerste bijeenkomst, komt de groep opnieuw bij elkaar. Allereerst worden dan een aantal praktische punten besproken, zoals frequentie van de intervisie, minimum en maximum aantal deelnemers, en hoe de rol van intervisie begeleider ingevuld gaat worden. Vervolgens gaat 1 van de deelnemers aan de slag als intervisie begeleider met ondersteuning van De Secretaressecoach en wordt er opnieuw een casus behandeld volgens hetzelfde model als in bijeenkomst 1.


Derde bijeenkomst

Wanneer deze bijeenkomst het beste kan plaats vinden wordt aan het einde van bijeenkomst 2 met het team besproken. Tijdens deze bijeenkomst is de begeleider van De Secretaressecoach aanwezig, maar zal zich zo veel mogelijk als toeschouwer opstellen. Na het bespreken van de casus zal zij dan de nodige aandachtspunten met de groep bespreken.


Praktische punten

Minimum aantal deelnemers: 4, maximum aantal deelnemers: 8.
Drie bijeenkomsten van 3 uur per keer. Ter beschikking stellen van het benodigde materiaal en een overzicht aan intervisie methodes. Investering: € 1.795,-.
Dit is inclusief voorbereiding, materiaal en reistijd en exclusief 21% BTW en reiskosten à € 0,29/km. Facturering vindt plaats in één factuur aansluitend aan de eerste bijeenkomst. Op de werkzaamheden van De Secretaressecoach zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


DE SECRETARESSECOACH  |  +31(0)6 126 718 66 |  INFO@DESECRETARESSECOACH.NL