© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg
poppetjes.jpg

Professioneel:

De coaches van De Secretaressecoach hebben minimaal drie jaar gewerkt als secretaresse. Daarnaast hebben wij een professionele opleiding tot coach en trainer genoten. We zijn ervaren in het coachen van secretaresses en houden ons op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van coaching en training en uiteraard ook op het gebied van het secretaressevak.


Praktisch:

De coaches kennen vanuit eigen ervaring het vak van de secretaresse. Hierdoor kunnen wij direct de vertaling maken van de geformuleerde leerdoelen naar passende praktijkopdrachten. Door telefonische en/of mailcoaching, naast de gesprekken, kan de secretaresse op haar werkplek blijven en de coach direct om praktische ondersteuning vragen.


Actiegericht:

De secretaresse oefent in haar werk met de afgesproken onderwerpen op het gebied van persoonlijke effectiviteit, vakinhoudelijke ontwikkeling en/of samenwerking. De coaches zetten aan tot actie en ondersteunen in het oefenen van lastige situaties.


Duidelijk:

Het coachingstraject is helder en overzichtelijk opgebouwd. Vooraf worden concrete afspraken gemaakt over de werkwijze, de onderwerpen, de betrokkenheid van de manager en doorlooptijd. De secretaresse en coach stellen samen duidelijke en haalbare doelen en maken afspraken over de wederzijdse inspanningen en verwachtingen.


Doelgericht:

Voor een individueel coachingstraject is een doorlooptijd van 3-5 maanden het meest effectief. De tijd tussen de gesprekken wordt door de secretaresse benut om te oefenen en zal afhangen van de persoonlijke doelstellingen. Deze worden vooraf vastgelegd en dienen als rode draad tijdens het traject. Een traject wordt altijd afgesloten met een evaluatie aan de hand van de doelstellingen.


Opbouwend:

In het traject leert de secretaresse nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden op persoonlijk en vakinhoudelijk vlak. We werken vanuit de theorie dat het bekrachtigen van de sterke kanten de meeste energie geeft. Ook werken we oplossingsgericht. Dat wil zeggen dat we de zaken die niet goed gaan wel aandacht geven, maar alleen zoveel als nodig is om vast te stellen wat de gewenste situatie is. Het toewerken naar een gewenste situatie geeft een positieve impuls en werkt motiverend. De secretaresse krijgt duidelijke, confronterende en opbouwende terugkoppeling over de uitvoering van de praktijkopdrachten.


DE SECRETARESSECOACH  |  +31(0)6 126 718 66 |  INFO@DESECRETARESSECOACH.NL