© Powered by SiteSpirit

 
logo.jpg
poppetjes.jpg

Suzanne Jansen

suzanne.jpg

Coaching en counseling zijn voor Suzanne Jansen logische vervolgstappen op haar werk als directiesecretaresse, waar ze meer en meer een klankbord kon zijn voor de directeuren waarmee ze werkte. Ze volgde de opleiding Coaching en Counseling bij het Europees Instituut en werkt vanuit haar bureau (Jansen-Tack coaching en counseling). "Bij het begeleiden van mensen ga ik uit van een cliëntgerichte benadering. Dat wil zeggen dat jouw vraag centraal staat. Als secretaresses heb je vaak een 'tussenfunctie' in het bedrijf waar je werkt. Je bent een verbindende factor tussen management en de verdere organisatie. Samenwerken, vertrouwen geven en krijgen en goede communicatie over en weer is volgens mij van essentieel belang om een prettige werkrelatie te hebben met jouw leidinggevende. Een goede werksfeer werkt door in de hele organisatie." Suzanne geeft ruimte om je verhaal te vertellen en biedt een luisterend oor. Ze adviseert niet, maar houdt je een spiegel voor, zodat je naar jezelf kunt kijken. Vaak draag je je antwoorden al bij je. Als je wilt werken aan jouw ontwikkeling en los wilt komen van wat je tegenhoudt om als vrij mens te leven, kan Suzanne je daarbij begeleiden. Suzanne gelooft in de kracht van verbindingen en richt zich in het coachen ook op de samenwerking tussen secretaresse en manager, als een sterk team.
Els Roest-de Bekker

Els 2018.jpg

Els heeft na het VWO haar 2e graadsbevoegdheid als docent behaald. Daarna is zij haar carrière gestart met lesgeven in het buitenland. Bij terugkomst in Nederland heeft zij naast het lesgeven ook coördinerende taken in het reguliere onderwijs verricht en heeft zij onderwijs en assessment verzorgd aan herintreders. Met het behalen van haar Schoevers diploma volgde een switch naar het bedrijfsleven. Na een periode als secretaresse in loondienst te hebben gewerkt, is zij haar eigen bureau gestart. Het werk breidde zich al snel uit met managementtaken. Ook volgde ze een opleiding tot coach. Nu is Els organisatieadviseur en coacht zij op ondernemendheid en proactiviteit. Zij heeft veel ervaring met het begeleiden van groepsprocessen. Het inzetten op de kracht van samenwerking en het creëren van vertrouwen zijn de gemeenschappelijke pijlers van Els en De Secretaressecoach.Ellen Hofsté

Ellen Hofste 2016klj.jpg

Ellen inspireert mensen om eerlijk naar zichzelf te kijken en een authentieke koers te varen. Vanaf 2005 doet zij dit o.a. vanuit haar eigen coachpraktijk, Isis Consulting. De coachtrajecten voor de Secretaressecoach sluiten hier naadloos op aan. In haar werkzaamheden staat de mens altijd centraal; hoe komt het individu het beste tot zijn recht? Gun het jezelf om te doen waar je goed in bent en wat past binnen de professionele kaders van je werkgever. Het resultaat? Gemotiveerd werken zonder spanning en succesvol en effectief functioneren.
Tijdens haar loopbaan als secretaresse deed Ellen een avondstudie psychologie. In ruim tien jaar bekleedde ze functies als directiesecretaresse, office manager en leidinggevende interne organisatie. Binnen het bedrijfsleven maakte ze de overstap naar human resource management en werving & selectie, waar ze met enthousiasme diverse functies heeft vervuld. In deze periode heeft ze ook de NLP practitioner en master opleiding gevolgd, aangevuld met een coach/trainer opleiding en diverse trainingen op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling.
De kernvraag in Ellen's werk is altijd: Hoe komt iemand het beste tot haar/zijn recht? Doe je waar je goed in bent en doe je het op een manier die bij je past?
Hiermee wil ze een concrete bijdrage leveren aan het vergroten van het welzijn van mensen zowel qua werk als privé'Rianne van Dam

RiannevanDam.jpg

Rianne is wandelcoach met een integrale kijk op leefstijl. Ze kan goed luisteren en ze geeft mensen de ruimte om zichzelf te zijn in hun ontdekkingstocht. Door het stellen van concrete vragen laat ze nieuwe mogelijkheden en wegen zien en kan ze richting geven. In kleine haalbare stappen gaat ze samen met je kijken wat je nu kan doen om verder te komen. Wanneer je wandelt door de natuur, kom je beter tot jezelf en kun je voelen, zien en luisteren welke kant je wel op wil. Nadat ze na ruim 25 jaar gewerkt heeft als secretaresse en directiesecretaresse, werkt Rianne nu vanuit haar eigen coachpraktijk, RIVADA coaching. Ze volgde opleidingen tot integraal leefstijlcoach, wandelcoach en leefstijltrainer. Door haar brede ervaring op het gebeid van managementondersteuning kan Rianne haar vaardigheden als wandel- en leefstijlcoach combineren met De Secretaressecoach. De overeenkomsten tussen secretaresse en coach zijn, is dat ze in een gesprek goed structuur kan aanbrengen. Ze haalt de rode draad uit een verhaal en gaat hiermee samen met jou naar kijken. Door alle werk- en levenservaring wil ze mensen bewust maken dat ze op een natuurlijke manier weer tot hun eigen kern kunnen komen. Dan kun je betere keuzes maken over wie je bent, waar je jezelf in kan ontwikkelen of waar je energie van krijgt.


DE SECRETARESSECOACH  |  +31(0)6 126 718 66 |  INFO@DESECRETARESSECOACH.NL